Kentsel Dönüşüm ve Asbest

Kentsel dönüşüm 16.05.2012 tarihinde 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun”un yayımlanıp yürürlüğe girmesinden sonra kanunun uygulama yönetmeliği ile 04.08.2012 tarihinde ‘kentsel dönüşüm’ çalışmalarına başlanmıştır.Yaklaşık olarak Türkiyede toplamda 7 milyon riskli yapı tespit edilmiş olup bunların yıkımı gerçekleştirilecektir.Böyle eski yapılarda kullanılan asbestli malzemelerin bertarafı sağlanarak daha sağlık bir ortam sağlanacaktır.Asbest zorunluluğu kentsel dönüşüm ile başlamış olup yıkımı yapılacak bina için asbest free raporu istenmektedir. Bu konuda yapılması gereken binadan asbest şüphesi olan yerlerden numune alınarak asbest laboratuarında gerekl incelemeler ve kontroller yapılması sağlanır.Asbest raporu bu alınan numunelere göre düzenlenir.Böylelikle binalarda asbest olup olmadığına karar verilir.

Asbest Kentsel Dönüşüm
Asbest Kentsel Dönüşüm
Asbest Kentsel Dönüşüm

İstanbul başta olmak üzere özellikle 1980 den önceki binaların yapımında binaların çeşitli yerlerinde kullanıldığı bilinmektedir.Yapılan çalışmalar ve analizler de bunu ortaya koymaktadır.Kentsel dönüşümün başlaması ile de asbestin bina yıkımında ne denli önemli olduğu buradan da anlaşılmaktadır.Bina yıkımlarında asbestin ortaya çıkması ve solunması ile ciddi tehlike açığa çıkmaktadır.Bu konuda belediyeler hızla ortaya çıkan bu tehlikeye karşı tedbir olarak da bina yıkımlarından önce asbest raporu istemektedir.Bu rapora göre binalarda asbest olması durumunda asbestin uygun şekillerde yıkımını talep ederek ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır