Asbest Risk Analizi

Asbest risk unsurunun anlaşılabilmesi adına mevzuat gereğince uygulanması zorunlu haller ya da ağır işçiliğin ve asbest varlığının kesinliğinin emin olduğu sanayi ve benzeri iş kollarında belirli sıklık aralığında gerçekleştirilmesi gereken ve zaruri analiz raporları alınmalıdır. Bu raporlar dahilinde ilgili alanlarda çalışması gerekli işçilerin, iş güvenlikleri adına iş veren tarafından eğitimler uygulanmalı ve de uygulaması zorunlu önlemler adına takibi gerçekleştirilerek sağlık adına risk oluşturan asbest ölçümleri adına da bilgilendirmeler yapılmak durumundadır. Analiz yaptırılması adına mevzuat gereğince belirli aralıklarla numune alımları adına bakanlık tarafından onaylı kurum ve laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir  ve asbest risk analizi raporu oluşturulur. Yapılan analiz neticesinde alınan rapor var ya da yok dengesi ile sayısal değerlerden yoksun bir rapor olması sebebiyle objektif değerlendirmek gerekmektedir. Var raporu sonucunda gerekli asbest söküm işlemleri ciddi bir maliyete sebep olması da bu objektif gerekçenin haklı olarak bir diğer sebebidir.

asbest risk analizi

Analiz İçin Asbest Ölçümleri

Gerçekleştirilecek analiz raporlandırılması öncesinde asbest ölçümleri için numune alımı gerçekleşmektedir. Bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş ve akredite olmuş laboratuvarlar görevlendirilmiş ve objektif değerlendirmeler yapılmaktadır. Analiz için asbest ölçümleri adına izlenmesi gereken yolları ifade etmemiz gerekirse;

  • Sınır değerler baz alınarak, iş başlangıcından öncesinde risk değerlerine bakılarak, düzenli olarak lif sayımları adına asbest numune alımları gerekmektedir.
  • Laboratuvar ölçümleri adına numune alma işlemleri esnasında numune alan kişinin öncelikli güvenliği sağlanarak asbest ile maruz kalma olasılığının gerekli düzeylere indirgenmesi gerekmektedir.
  • Numune alınması gereken yerlerin, çalışan personellerden de bilgi alınarak maruz kalınma noktalarına göre seçilmeli ve numune alımları bu bölgelerden gerçekleştirilmelidir.
  • Bir personelin çalışma süresi baz alınarak zamanlı periyotlar dahilinde numune alımları gerçekleştirilmeli ve maruz kalınma süreleri de baz alınarak hesaplamalar yapılmalıdır.
  • Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş metot kullanımları ile ölçümler yapılmalı ya da bu ölçümlere eş değer sonuçlar veren metotlar kullanılmalıdır.

kesinliğinin emin olduğu sanayi ve benzeri iş kollarında belirli sıklık aralığında gerçekleştirilmesi gereken ve zaruri analiz raporları alınmalıdır. Bu raporlar dahilinde ilgili alanlarda çalışması gerekli işçilerin, iş güvenlikleri adına iş veren tarafından eğitimler uygulanmalı ve de uygulaması zorunlu önlemler adına takibi gerçekleştirilerek sağlık adına risk oluşturan asbest ölçümleri adına da bilgilendirmeler yapılmak durumundadır. Analiz yaptırılması adına mevzuat gereğince belirli aralıklarla numune alımları adına bakanlık tarafından onaylı kurum ve laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir  ve asbest risk analizi raporu oluşturulur. Yapılan analiz neticesinde alınan rapor var ya da yok dengesi ile sayısal değerlerden yoksun bir rapor olması sebebiyle objektif değerlendirmek gerekmektedir. Var raporu sonucunda gerekli asbest söküm işlemleri ciddi bir maliyete sebep olması da bu objektif gerekçenin haklı olarak bir diğer sebebidir.

Analiz İçin Asbest Ölçümleri

Gerçekleştirilecek analiz raporlandırılması öncesinde asbest ölçümleri için numune alımı gerçekleşmektedir. Bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş ve akredite olmuş laboratuvarlar görevlendirilmiş ve objektif değerlendirmeler yapılmaktadır. Analiz için asbest ölçümleri adına izlenmesi gereken yolları ifade etmemiz gerekirse;

  • Sınır değerler baz alınarak, iş başlangıcından öncesinde risk değerlerine bakılarak, düzenli olarak lif sayımları adına asbest numune alımları gerekmektedir.
  • Laboratuvar ölçümleri adına numune alma işlemleri esnasında numune alan kişinin öncelikli güvenliği sağlanarak asbest ile maruz kalma olasılığının gerekli düzeylere indirgenmesi gerekmektedir.
  • Numune alınması gereken yerlerin, çalışan personellerden de bilgi alınarak maruz kalınma noktalarına göre seçilmeli ve numune alımları bu bölgelerden gerçekleştirilmelidir.
  • Bir personelin çalışma süresi baz alınarak zamanlı periyotlar dahilinde numune alımları gerçekleştirilmeli ve maruz kalınma süreleri de baz alınarak hesaplamalar yapılmalıdır.
  • Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş metot kullanımları ile ölçümler yapılmalı ya da bu ölçümlere eş değer sonuçlar veren metotlar kullanılmalıdır.

Asbest Var Raporu Sonrası

Akredite olmuş laboratuvarlar sonucunda raporlandırılmış asbest ölçüm analizinde sonuçlar insan sağlığını tehdit edecek boyutta çıkarsa; bu şartlar dahilinde iş yerine yaptırımları ile beraber dikkat ederek yerine getirmesi zorunlu güvenlik önlemleri söz konusudur. Bu söz konusu önlemler adına iş yerinde çalışan personellere ekstra bir yük getirilmeden önlemler tamamen iş yeri tarafından takip edilerek gerçekleştirilmelidir. Analiz neticesinde  asbest var raporu sonrası için öncelikli olarak çalışanlardan ve çalışanların bulunacağı serbest zaman aralıklarının düzenlenmesi için belli başlı önlemler söz konusudur. Bunların başında asbest bölgesi levhalandırılarak, yetki haricinde ve gerekli donanıma ve kıyafetlere sahip olmayan personeller bu bölgeye kesinlikle girmemelidir. İş yerinde bulunan maskesiz dolanılması gereken alanların, asbest bölgesinden uzak yerlerde bulundurulması zorunlu bir iş yeri mükellefiyetidir.