Bağımsız Asbest Denetlemesi

Var olan işyerleriniz ya da binalarınız adına risk unsuru taşıdığına inandığınız asbest tehlikesi durumunda, öncelikli olarak gerçekleşmesi gereken ilk durum asbest analizlerine istinaden  raporlandırma işlemleri olacaktır. Bu konuda  çıkacak sonuç dahilinde gerek işyerinizin gerekse de çalışanlarınızın güvenliğini sağlamak yükümlülüğünde olduğunuz yasal bir gerçekliktir. Bu nedenle var olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki dahilinde laboratuvar sonuçlarına istinaden aracılık edecek ve sonuçların analizlerine yönelik sizleri uygulamalar ve genel iş güvenliği adına sorumlulukların paylaşımı adına A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından yardım alarak objektif ve bağımsız asbest denetlemesi gerçekleştirebilirsiniz.

bagimsiz asbest denetlemesi

Asbest ve Önemi

Asbest yıllardır süre gelen bir mucizenin arda kalan son tehlikesidir. Yıllar boyunca kullanıldığı her alanda dayanıklılık ve direnç konusunda aynı zamanda da oluşum kimyasalları ile mikroorganizmalara karşı kendini koruyabilen bir canlı etki ile mucize niteliğinde ilgi gördü. Ancak sonrasında anlaşıldı ki işler pek de istenildiği gibi değil. Kullanım alanlarındaki amacını dört dörtlük gerçekleştirdiği doğrusunu kimse yadsıyamaz ancak bu esnada gerçekleştirmiş olduğu, moleküllerinin lifli yapılarındaki dağılımlar ve etrafa saçılan asbest tozları çok da masum ve yararlı bir etki yaratmıyor. İnsanların solunum yoluyla akciğerlerine ulaşarak burada ve karın bölgesinde kanser kistleri ile tüm vücuda da yayılım sağlayabilen kötü bir virüs etkisi gösteriyor. Özellikle 10 yıl öncesine kadar gelen süreç dahilinde neredeyse sanayi alanının her köşesini kaplayan asbestler şimdi ölüm saçıyor. Sağlık Örgütlerinin vermiş olduğu rapor doğrultusunda ortalama önümüzdeki dönemde sadece asbest nedeniyle 500 bin insanın kanser sebebiyle öleceğini ifade ediyor.  İşte mucizevi asbest ve önemi sonrasındaki kalıntılarının tehlikesinin boyutu bu denli acımasızdır.

Objektif Analiz

Asbest maddesinin genel itibariyle varlıklarını devam ettirdiği ve en çok kullanımının gerçekleştiği sanayi ve izolasyon alanındaki tehlikesi gün geçtikçe artış göstermektedir. Ancak bu kapsamda fırsatçı firmalar ve laboratuvar sözde uzmanları tarafından yanlış raporlar ve analizler neticesinde, maddi külfeti yönünden yüksek meblağlara neden olan asbest analiz ve söküm işlemlerinde yanlış raporlarla iş verenler üzerinden rant sağlamaya çalışıyorlar. Bu kapsamda ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş ve de objektif analiz ve raporlar doğrultusunda bağımsız asbest denetlemesi yapan iş güvenliği uzmanlarını dikkatli ve yetkinlik belgelerini sorgulayarak analiz yaptırılarak işler teslim edilmeli. Aksi durumlarda harcanan genel masrafların yüksekliği ve boşa gitmesi bir kenara, aynı zamanda daha büyük bir sorun olan insan sağlığının hiçe sayımı söz konusu. Varlığı tespit edilebilir asbest raporlandırması sonucunda iş yerinin düzenli denetim dahilinde sürekli numuneler dahilinde analiz raporlarına ihtiyaç duyması karşısında, fırsatçı kimlikler yok raporu ile bu konudaki insan hayatını hiçe atabiliyorlar. Bu kapsamda yönetmelik ve yaptırımlar ile alakalı olarak, olması muhtemel işyeri çalışanlarının da aynı ölçüde bilinçli olarak, gerekiyorsa asbest olma olasılıklarını bildirerek gerekli kontroller için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bizzat da şikayet ve başvuru da bulunabilirler.