Tehlikeli Atık Asbest Raporu

Asbest, ürün itibariyle yüksek derecede ısıya karşı direnç gösteren ve kırılmaz esnek yapısı ile bir çok alanda kullanımı söz konusudur. Fiber moleküler yapısı nedeniyle barındırdığı lifli yapının bozularak asbest tozu salınımı ile insanların solunumu dahilinde ise ölümcül vakalara sebep olmaktadır. Ülkemizde yeni yeni başlayan asbest tozunun tehlikelerine karşı alınan tedbir kararları nedeniyle iş güvenliği sahasında ciddiyetle değerlendirmeye alınmıştır. Bu kapsamda yabancı ülkelerin, kendi tersaneleri yerine ülkemizde asbest sökümüne yönelik gemi gönderimleri uyarıcı etki yaratmış olup, araştırmalar derinleştirilerek, Dünya Sağlık Örgütü'nün de raporları doğrultusunda tehlikenin boyutu daha net ortaya çıkmıştır.

tehlikeli atik asbest raporu

Kullanım alanlarının genişliği sebebiyle 1900'lü yılların ortalarında gitgide artan dayanıklı ürün ve mucizevi ürün nitelemeleriyle kazan daireleri ve yangın malzemeleri adına kullanımları söz konusu olmuştur. Tehlikenin ortaya çıkması ile alınan koruma kararları ve iş güvenliği kıstaslarına da dahil olması ile beraber, yetkinlik belgeleri oluşturulmuş ve bu belge sahiplerinin gerekli donanım ve ekipmanlar doğrultusunda özellikle sanayi bölgelerinde kullanımı söz konusu olan asbest sökümleri gerçekleştiriliyor.

Asbest Rapor Temini

Tehlikenin geç de olsa farkındalık sonucunda ile hala kullanımına yönelik bir engelleme ya da yasak gelmemesine karşın kullanım alanlarının belirlenmiş olan alanlarda ciddi araştırma ve yönetmeliklerle sınırlandırmalar getirilen asbest bölgeleri, insan hayatını tehdit unsurları nedeniyle 0,1 lif/cm3'lük kıstas üzerindeki her işletme adına yaptırımlar uygulanmaktadır. Konu hakkında gerekli raporlandırma ve numune alımları ile ilgili bakanlıkça onaylanmış laboratuvarlar üzerinden gerçekleşmektedir. İlgili asbest rapor temini konusunda endüstriyel sanayi bölgeleri haricinde kentsel dönüşüm odaklı yıkım kararlarında da bir çok ülkemiz belediyeleri de talepleri gerçekleştirmekte, aksi durumda raporun olumsuzluğu veya eksik evraklar neticesinde yıkım kararı vermemektedir.

Asbest Kullanım Alanları

Asbest, günümüz dünyasında tehlike unsuru oluşturmayacak miktarda içme sularında bile mevcut durumdadır. Günlük yaşantımızın içerisinde, bant üretiminde, bir çok tekstil ürününde, izolasyon malzemeleri adına çatı izolasyonu veya ses izolasyonlarında, tüm boru döşeme hatlarında, conta üretiminde,  araçlarımızdaki fren balatalarında, tiyatro ve benzeri alanlardaki perdelerde, tüm yangın malzemelerinde, kağıt ürünleri, kimya ve ilaç üretiminde, uzay sanayi merkezlerinde ve daha bir çok alanda asbest kullanım alanları hayatımızın neredeyse her alanını kaplamaktadır. 

Maruziyetin giderilmesi

Geçmişe yönelik bir çok binalar da dahil olmak üzere sanayi bölgelerinin inşalarında içeriğinde asbest içeren malzemeler kullanılmıştır. Bu binalarda gerçekleşecek tadilat ve güçlendirme gibi restorasyon işlemlerinde çalışan kişiler farkında olmadan asbeste maruz kalma riski ile karşı karşıyadır. Bu maruziyetin giderilmesi adına söz konusu olmadığı durumda rüzgar ve hava olayları ile neticesinde uzun kilometrelere yayılma riski mevcuttur. Bu nedenle bu ve benzeri alanların koruma kapsamında numuneler sonucunda raporlandırma işlemlerinin gerçekleşilip, ilgili çalışan personellerin de bilgilendirmeleri dahilinde, çalışma koşullarına uygun donanımlı kıyafetler ile yönlendirilmesi gerekmektedir.