Havada Asbest Analizi

Soluduğumuz havanın kirlenmesi kadar olumsuz başka bir şey olamaz. Her ne kadar günümüz dünyası içerisinde, endüstri sanayisinde ve diğer sanayi varlıkları ile doğru orantılı olarak atıklarından ötürü yaşadığımız ortamlar ile beraber solduğumuz havanın da kalitesini kaybetmiş olsak da ölümcül seviyeye gelmemesi adına önlem niteliğinde almamız gereken önlemler mevcuttur.

havada asbest analizi

Uzun yıllar boyunca yapılarda, binalarda, fabrikalarda, tekstil ürünlerinde ve de bir çok kullanım alanları ile beraber günümüzde en büyük tehdit unsurlarından bir tanesi Avrupa ülkelerinden çok geç bir zaman dilimi ile farkında olsak da asbesttir. Asbest moleküler yapısı neticesinde kullanım alanlarında teşvik unsuru dahilinde uzun yıllar boyunca mucizevi ürün olarak nitelendirilerek, yapılarda ve de yangın malzemeleri ile günümüzde hala izolasyon malzemelerinde yüksek oranlarda kullanılmaktadır. Tehlikenin farkındalığı adına dış ülkelerin asbest içeren gemi sökümlerini bizim ülkemizde gerçekleştirme istekleriyle ayyuka çıkması nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporları ile de ciddi oranda hava kirliliğine ve akciğer yollarında yaratacak tahribat ile ölümcül sonuçlara sebep olmaktadır. Eski yapılar üzerinde fazlasıyla kullanıldığı tespit edilmesi üzere detaylı araştırmalar başlatılması üzerine özellikle sanayi kollarında, hemen hemen her fabrikada mevcut asbest varlıkları tespit edildi. Bu asbestlerin toz salınımları ile de çevreye verdiği zararların tespiti için havada asbest analizi yapılmaktadır.

Analiz Sonucuna Göre Yapılması Gerekenler

Hangi sanayi kolunda varlık gösterdiğiniz hiçbir şekilde önemli değil. Ortalama 15 yıl öncesine dayanan yoğun asbest kullanımları neticesinde, sanayi alanlarının ve oturum yerlerinin tamamında eksiksiz asbest tespiti gerçekleşiyor. Bu durum dahilinde bakanlık tarafından yetkilendirilmiş akredite laboratuvarlar ile gerçekleşen analiz raporları hazırlanması gerekmektedir. Sadece varlık konusunda gerçekleşmesinden ziyade etki ettiği alan ve çevresi dahilinde havaya karışan asbest miktarları ile çalışan personellerin maruziyetleri adına da tespit ve analiz raporlaması yapan laboratuvarlardan hizmet alınması gerekiyor. Çıkan analiz sonucuna göre yapılması gerekenler yasalar çerçevesinde de standart biçimlendirmeleri ile şu şekilde yer alıyor.

  • İlgili çalışma yerleri ve çevre alanları dahilinde asbest içerikli ürünlerin ve etki alanlarına dayalı analiz işlemleri
  • İlgili çalışma bünyesinde yer alan asbest içerikli ürünlerin tespiti sonrasında, içeriğe dayalı malzemelerin listeleri ile beraber çalışan personellerin konu ve malzemeler hakkında bilgilendirilmesi
  • Varlık raporu neticesinde periyodik olarak denetlemeler ve düzenli analiz raporlandırmaları ile beraber, ilgili asbest içerikli ürünlerin de numunelerle denetlenmesi
  • Asbest içeriklerine dayalı olarak uygulama ve çalışma planı hazırlanılması
  • Asbestli ürünlerin mutlak levhalandırılması
  • Havada bulunan asbest lif bileşenleri adına ölçümler sonucunda önem arz raporu dahilinde asbestin giderilmesi adına vakum çalışmaları, gerekiyorsa asbest sökümü ve imha edilmesi ve neticesinde de ilgili malzemelerin havaya karışımlarının tekrarı hususunda analiz raporlarının yenilenmesi ve tekrar işlemleri.

Tüm bütün bu işlemlerin mali yükümlülükleri işyerine ait olması nedeniyle ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarların objektif değerlendirme esaslarınca raporlandırma işlemlerini gerçekleştirmeleri elzem derecede önem teşkil etmektedir.