Asbest Raporu Nasıl Hazırlanır? (Envanter Raporu)

Özellikle son yıllarda asbest ve tehlikeleri konularında bir çok bilgi akışı olmakta ve asbest konusu merak edilmektedir.

Asbest bir çok malzemelerde kullanılmış ve ülkemizde de yatakları bulunan bir maddedir.Önemli olan bu maddenin hangi malzemelerde ve hangi alanlarda kullanıldığı bilmektir.İşte tam bu kısımda asbest analizi ve asbest raporu sorusu sorulmaktadır.

Asbest Envanter Raporu İstanbul
Asbest Envanter Raporu Nasıl Hazırlanır?
Asbest Envanter Raporu Ne Kadar Sürede Hazırlanır?
Asbest Raporu Nasıl Hazırlanır? (Envanter Raporu)

Hangi malzeme ve alanlarda asbestin kullanıldığını anlayabilmek için asbest araştırması yapılması ve rapor haline getirilmesi gerekmektedir.Malzemelere bakılarak asbest olup olmadığı anlaşılamaz.Bunun için asbest şüphesi tahmin edilen malzemelerden numuneler alınarak asbest laboratuarına gönderilerek gerekli incelemeler yapılır.Yapılan inceleme sonucunda laboratuar bulguları raporlaştırılarak malzemelerin her biri ayrı ayrı değerlendirilerek asbeste rastlanıp rastlanmadığı belirtilir.Bu laboratuar sonuçları ise asbest söküm uzmanı tarafından ayrı bir rapor haline getirilerek fotoğrafları ve yerleri belirtilerek belirtilir.

Yukarıda bahsedilen işlemlerin toplamına asbest raporu denilir.Asbest raporunun istenmesinin en önemli nedeni kentsel dönüşümlerde bina yıkımlarından önce bu rapor istenmekte ve asbest tespit edilmesi durumunda asbestli alandan gerekli tedbirler alınarak (Karantina kurularak) asbest sökümü gerçekleştirilmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse asbest şüphesi tahmin edilen yerlerde malzemelerden birer parça numune alınarak asbest laboratuarına numuneler gönderilerek oradan gelen numunelerin bulguları asbest söküm uzmanı tarafında değerlendirilerek rapor haline dönüştürülmesi olayına kısaca asbest raporu adı verilmektedir.

Tüm bu numunelerin asbest söküm uzmanında olması gerekir ki asbest raporu hazırlanabilsin.Asbest raporunun ortalama hazırlanma süresi maksimum 1 gün’dür.Gerekli olan çalışmaya işveren tarafından verilecek onayla başlanır.